сукупний

об'єднаний, спільний, гуртовий

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • сукупний — а, е. 1) Об єднаний, спільний. Сукупний попит. Сукупні величини. •• Суку/пний суспі/льний проду/кт сума вироблених за певний період матеріальних благ. 2) діал. Суміжний …   Український тлумачний словник

  • сукупний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • попит на робочу силу сукупний — це ринковий попит з боку всіх фірм, організацій, представлених на ринку …   Термінологічний словник з економіки праці

  • ефект збалансованого бюджету — сукупний перерозподільний вплив оподаткування і державних видатків, профінансованих за рахунок зібраних податків, на соціально економічний розвиток …   Словник бюджетної термінології

  • зареєстрований — а, е. Дієприкм. пас. мин. ч. до зареєструвати. || зареєстро/вано, безос. присудк. сл. •• Зареєстро/ваний дохі/д сукупний офіційно підтверджений грошовий дохід особи, основа для оподаткування. Зареєстро/ваний ма/клер член біржі, який купує та… …   Український тлумачний словник

  • кумулятивний — а, е. Прикм. до кумуляція. || Накопичений, сукупний. •• Кумуляти/вна а/кція акція, по якій здійснюється накопичення неотриманих дивідендів. Кумуляти/вне голосува/ння а) голосування на зборах акціонерів, яке дозволяє акціонеру голосувати кількома… …   Український тлумачний словник

  • греміальний — Греміальний: греміальна інтерпеляція: загальна масова скарга або письмовий запит урядові в парламенті з приводу якоїсь справи чи факту [46 1] загальний [46 2] колективний [XVIII] Фожа прикидається, немов йому до політики зовсім байдуже, організує …   Толковый украинский словарь

  • спільний — 1) (який належить усім / багатьом), колективний, громадський, гуртовий; загальний (призначений для спільного користування) 2) (який виконується, здійснюється, виявляється усіма у суспільстві, гурті, колективі), колективний, сукупний, гуртовий,… …   Словник синонімів української мови

  • добро — основна позитивна категорія моралі, що є повною протилежністю зла; відображає сукупний зміст вимог і цінностей моральної свідомості. За давніх часів розуміння Д. визначалося переважно уявленнями про міфологічно санкціоноване, узвичаєне, цінне або …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.